Histori Islame

Feed Subscription

SEMINAR ME IMAMË PËR PËRLLOGARITJEN E KALENDARIT LUNAR (KALENDARIT TË HËNËS)

Me 26.02.2018 në Schlieren-Zurich u organizua Seminar rreth llogaritjes së muajve të hënës sipas përllogaritjeve astronomike dhe kuptimi i teksteve fetare për fillimin e muajve të hënës në ... Lexo me teper »

NË CILAT RASTE FJALA E KEQE NUK ËSHTË GIBET (PËRGOJIM)?

Në cilat raste fjala e keqe nuk është gibet (përgojim)? ... Lexo me teper »

PASTËRTIA ËSHTË GJYSMA E BESIMIT

Nga Ebu Malik el-Harith ibn Asim el-Esh’arij, radijall-llahu anhu, transmetohet se ka thënë: “Resulull-llahu, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: ... Lexo me teper »

13 SHKAQE QË SJELLIN FURNIZIMIN

Shkaqet që sjellin furnizimin! ... Lexo me teper »

PIKA E ZEZË NË FLETËN E BARDHË

Një ditë profesori hyri në klasë dhe u tha studentëve që të përgatiten për test. Të gjithë me padurim pritnin për fillimin e këtij testi. ... Lexo me teper »

MUSLIMAN DHE BAMIRËS, KJO ËSHTË PASURIA E FAMILJES SHQIPTARE DESTANI

Kush është më i pasur Silvio Berlusconi apo Lazim Destani? ... Lexo me teper »

UNË NUK JAM MBIKQYRËS I FESË, AS PASQYRA E SAJ!

Nuk përkufizohet Islami në veprimet e mia, as në sjelljen time, as në dijen a preferencat e mia intelektuale! Nëse ndonjeherë keni kuptuar të kundërtën e saj në fjalët a shkrimet e mia, ju ... Lexo me teper »

Rrugamë e afërt për tek zemra e një burri

Gratë janë të tejngopura me leksionet që flasin për të drejtat e burrit dhe ndoshta do kërkonin duke lotuar: “A nuk ka edhe të drejta për ne gratë? Pse gjithmonë na flasin për të drejta ... Lexo me teper »

A E DINI SA I BUKUR ISHTE PROFETI MUHAMED SAL-LALLAHU ALEJHI WE SELEM?

Më poshtë mund të lexoni 5 transmetime të shokëve të Profetit sal-lAllahu alejhi we selem që përshkruajnë bukurinë e tij: ... Lexo me teper »

ÇFARË NA MËSON ISLAMI PËR JETIMËT?

Islami na urdhëron për t’u kujdesur për jetimët, t’u bëhet mirë dhe t’u ofrohet dora e ndihmesës. Allahu thotë: “Prandaj, mos e shtyp jetimin.” [Kur’an, kaptina Ed-Duhâ, 9] ... Lexo me teper »

Falja e sabahut tregon sa e duam Allahun

Gëzimi i atij djali ishte i pamasë kur një ndërmarrje e njohur e pranoi atë të punoi për ta. Ai fluturonte mbi hënë dhe ai ishte kandidati i vetëm i pranuar. ... Lexo me teper »

Cili është denimi i ngrënësit të kamatës?

Cili është denimi i ngrënësit të kamatës? ... Lexo me teper »

Njihuni me shkencëtaren muslimane nga Shkodra që po mahnit Italinë

Historia e jashtëzakonshme e mjekes që thëniet e Profetit Muhamed i konkretizon në zbulime shkencore. ... Lexo me teper »

Sadakaja ka domethënie të madhe

Sadakaja llogaritet prej veprave më të mira dhe më të dashura tek Allahu. ... Lexo me teper »

Disa këshilla për të forcuar besimin

Falja e namazit në kohën e vet për arsye se është vepër e cila të afron kah Allahu. ... Lexo me teper »

25 vite martesë dhe nuk u grindën kurrë…

Një çift bashkëshortor festoi 25 vjetorin e martesës së tyre, pa grindje. E pyetën bashkëshortin: si keni mundur të kaloni 25 vite bashkë, pa asnjë grindje? ... Lexo me teper »

Kur’ani fiton zemrën e Profesorit amerikan Dr. Jeffrey Lang

Për shumicën prej muslimanëve, nuk është aspak e beszdisshme që ta lexojnë një histori të gjatë në vetën e parë, nëse ajo histori tregon se si dikush e pranoi Islamin. ... Lexo me teper »

Mosfalja e namazit ka pasoja të mëdha

Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhele shanuhu, salavatet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin salallahu alejhi ue selem, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi t ... Lexo me teper »

Mos t’ju thyejnë kotësirat

Ah, sa të brengosur u bënë njerëzit, për çështje të pavlera, të kota që as përmenden, as shënohen. ... Lexo me teper »

Këto janë kafshët më inteligjente sipas Kuranit

Kurani dhe Suneti i Muhamedit flasin për gjërat kryesore të natyrës: ujin,Tokën faunën dhe florën si dhe kohën. Gjashtë sure në Kuran mbajnë emrin e një gjallese: El-Bekare (lopa), Neml (m ... Lexo me teper »

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote