Shkrime-këshilla islame

Feed Subscription

Mos u brengos për atë që të është premtuar!

Hatim el Asam, kishte dëshirë të madhe të shkoj në haxh. Vajza e tij e këshilloi dhe e bindi të mbështetet në Allahun dhe të niset në rrugë. “Ku të marrë para për të shkuar”, tha H ... Lexo me teper »

Ramazani dhe namazi i natës!

Dhjetë-ditëshi i Ramazanit ka edhe namazin e natës, ku në disa prej xhamive ky namaz vullnetar falet me përkushtim duke bërë lutje dhe lexuar Kur’anin me pasion. Muhamedi a.s. ka thënë: “ ... Lexo me teper »

Cilat janë pesë gjërat që Pejgamberi a.s. u lut që mos t’i përjetojmë?

Abdullah ibnu Umer ka thënë: Profeti a.s. na është drejtuar me këto fjalë: “O muhaxhirë! Nëse sprovoheni me pesë gjëra, e lus Allahun që t’ju ruajë nga e keqja e tyre: ... Lexo me teper »

Si vijnë melekët tek ju ! (Mrekullia e All-llahut)

“Melekët vijnë (tek ju) panderprerë, ditën dhe natën, dhe të gjithë mblidhen së bashku në kohën e faljes së agimit dhe të pasdites.Pastaj, ata që kanë ndenjur me ju gjithë natën, ngj ... Lexo me teper »

Një dua që shum rrallë njerëz e dinë, por ka shum sevap të madh ! (Thuaje edhe ti)

Ubadeh b. Samiti radiallahu anhu tregon se kur vinte muaji Ramazan, i Dërguari i Allahut salallahu alejhi ve selem na mësonte këtë lutje: ... Lexo me teper »

Shkencës së Hadithit i shtohet edhe një Magjister i ri

Nganjëher njeriu nuk mundë të shfaqë plotësisht gëzimin që e ndjenë në brendësinë e tij, por orvajtjet për të shpalosur këtë gëzim të madh përmes këtyre shkronjave janë sihariq i a ... Lexo me teper »

Ja pse Allahu e trondit tokën me tërmete!

Përcillet se Enes bin Malik – radijallahu anhu – i tha Aishes – radijallahu anha: ... Lexo me teper »

Punët që i fusin njerëzit në Xhenet dhe punët që i fusin në Xhehenem

“Eshtë pyetur i dërguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-: “Cila është ajo vepër që më së shumti i fut njerëzit në Xhennet? ... Lexo me teper »

3 veprat që e fusin gruan në Xhenet

Nga Abdurrahman ibën Aufi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: ... Lexo me teper »

Si te fitosh shperblimin e Haxhit dhe Umres?

Është transmetuar nga Tirmidhiu se Pejgamberi alejhi selam ka thënë: ... Lexo me teper »

Duaja e muslimanit që bën për vëllain e tij

Përcillet nga Ebu Derda se Profeti alejhi selam ka thënë: ... Lexo me teper »

VLERA E DITURISË DHE DIJETARËVE??

Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: Allahu do t’i lartësojë besimtarët që janë prej jush, e veçanërisht dijetarët do t’i ngrisë në shkallë të lartë. ... Lexo me teper »

Në histori, kërkova shembullin e një njeriu të shkëlqyer, e atë e gjeta te profeti arab

Gëte Thotë: “Njeri i shkëlqyer, dritë e Zotit, u përpoq që, atë dritë, ta përhapte në botë, por bota u ngrit kundër tij. Dety­ro­het të bëjë kompromis, derisa të vinte çasti që t ... Lexo me teper »

Si i largon shejtani njerëzit nga rruga e drejtë

Për t’i larguar njerëzit nga rruga e vërtetë, Shejtani i mallkuar përdor dy mënyra. ... Lexo me teper »

Kënaqësia me e madhe në Xhenet

Nga Suhejbi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton se i Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue selem ka thënë: ... Lexo me teper »

Simptomat e njeriut të sëmurë prej xhinëve ose Sihrit

Sëmundja e të prekurit prej xhinëve ose Sihrit në përgjithësi ka simptome ashtusiç ka simptoma çdo sëmundje tjetër trupore, mirëpo duhet patur kujdes se në disa raste simptomat e njeriut t ... Lexo me teper »

Ndikimi psikofizik i lutjes Kuranore në shëndetin e njeriut

Allahu i madhërishëm në Kuranin famëmadh urdhëron e thotë: ... Lexo me teper »

Ky është Islami për të cilin duhet të jemi krenar

Shkruan: Hatixhe Benguenna (prezantuese në TV Al-Jazeera – Katar) ... Lexo me teper »

Cilët njerëz do të jenë me fytyra të ndriçuara në Ditën e Kiametit?

“ Në Ditën e Kiametit, Allahu do të ringjallë njerëz me fytyra të ndriçuara, të cilët qëndrojnë në podiume margaritarësh. ... Lexo me teper »

A e dini cila ka qenë hutbeja më shkurtër në histori?

Hutben më të shkurtës në historinë islame e ka mbajtur myftiu i Tunizisë, Tahir ibn Ashur (r.h.), në të cilën ai ka thënë: ... Lexo me teper »

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote