Të menduarit pozitiv dhe çelësat e lumturisë

Sot një numër i madh i njerëzve, të pakënaqur me kufizimet e trajtimit konvencional, po u kthehen terapive alternative për të arritur qetësi dhe ekuilibër të mendjes, trupit dhe shpirtit. Islami dhe të menduarit pozitiv shkojnë paralelisht më njëri-tjetrin, dhe i Dërguari Muhamed a.s. është shembulli i përkryer i njeriut që është përqendruar në të menduarit pozitiv.Titulli: Të menduarit pozitiv dhe çelësat e lumturisë Autor: Dr. Magda Amer Përkthyes: Arsim Jonuzi Botues: Fondacioni i Rinisë Islame - Cyrih Sira - Prishtinë Nr. i faqeve: 128Parathënie:Sot një numër i madh i njerëzve, të pakënaqur me kufizimet e trajtimit konvencional, po u kthehen terapive alternative për të arritur qetësi dhe ekuilibër të mendjes, trupit dhe shpirtit. Islami dhe të menduarit pozitiv shkojnë paralelisht më njëri-tjetrin, dhe i Dërguari Muhamed a.s. është shembulli i përkryer i njeriut që është përqendruar në të menduarit pozitiv.Ky libër na mëson një numër të konsiderueshëm të mënyrave të terapive alternative dhe se si, bashkë me mësimet e Kuranit dhe Sunetit, individi arrin të mbaj të shëndosh mendjen, trupin dhe shpirtin. Dr. Magda Amer ka lindur në Egjipt. Jetën ia ka kushtuar nxënies së diturisë. Ajo merret me shkencë. Pas dy magjistraturave dhe një doktorature në analiza biokimike në Universitetin “Ajnu Shems” në Kajro, ka marrë diplomë për citohistologji në Universitetin Cochin Port Royal në Francë. Është caktuar si bashkëpunëtore e analizave laboratorike në klinikën universitare Ajnu Shems dhe si ligjëruese për imunologji. Ka certifikatë ndërkombëtare për homeoterapi (LICH) dhe ka studiuar disa shkenca naturopatike, duke përfshirë edhe akupunkturën, refleksologjinë, trajtimin bimor, aromaterapinë, iriodologjinë, kineziologjinë etj. Ajo gjithashtu një kohë të madhe ia ka kushtuar Davetit -Thirrjes islame. Ka edhe diplomë për kryerjen e studimeve për të drejtën islame në Un-iversitetin Ez’her të Kajros. Me këtë, ajo është e licencuar të mbajë ligjërata islame nëpër xhami. Arsimimi i saj i mëparshëm i jep të drejtë të përdorë njohuritë e saj shkencore në shërbim të davetit.

Botuesi

Përmbajtja:

Hyrje

Të menduarit pozitiv

Lëvizja e jetës në gjithësi Respekti që Allahu ia dha njeriut

Efekti i të menduarit pozitiv mbi sistemin imunor

Efekti i të menduarit pozitiv mbi gjëndrat endokrine

Efekti i të menduarit pozitiv në trupin e njeriut

1. Tru

2. Meridianët

3. Aureola:

4. Ligji i rezonancës

Të menduarit pozitiv dhe mendja e nënvetëdijshme

Reagimi i besimtarëve në vështirësi: pranim dhe durim

Sjellja e shokëve të të Dërguarit në raste sprovimi

Mjetet e pajtimit me njerëzit që na kanë dëmtuar

Një dritë që përfshiu horizontin në mes lindjes dhe perëndimit, u pa kur lindi I Dërguari a.s.

I Dërguari na informoi se mali i Uhudit e do atë

Medina u ndriçua kur i Dërguari a.s. arriti në të

Një trung palme ofshau kur i Dërguari a.s. u largua prej tij

Një pemë përshëndeti të Dërguarin a.s.

Gurë dhe pemë i bënë sexhde të Dërguarit a.s.

Një pemë dëshmoi për profetësinë e tij

Guralecë në duart e të Dërguarit a.s. e madhëruan Allahun

Ushqimi e madhëronte Allahun në duart e të Dërguarit a.s.

Kafshët ishin të sjellshme në prani të të Dërguarit a.s. dhe nuk e shqetësonin atë

Një deve i bëri sexhde të Dërguarit a.s.

Ndjesa ose falja e fajit

Muslimanët dhe të menduarit pozitiv: ndjesa si sistem edukues për vetëkontroll

Dallimi në mes faljes dhe vetëdegradimit

Ku qëndron dallimi midis hakmarrjes dhe kërkimit të fitores?

Cili është burimi i dëshirës për falje?

Si duhet të sillemi kur gabojmë?

Këto kërkesa janë:

Çfarë mund të mësojë besimtari nga gabimet?

Shërimi optimal

Cilat janë busullat e brendshme të njeriut që e drejtojnë atë në rrugën e drejtë?

Cilat janë faktorët më të rëndësishëm?

Cilët janë stimuluesit e vetvetes?

Cilët janë armiqtë e vetes?

Të investuarit në hakmarrje personale është padrejtësi e cila çon në:

Cili është rregulli i vetëkorrigjimit spontan?

Çfarë është izolimi ndijor?

Cilat janë sferat e investimit?

Të investuarit në të falur sjell fitime në këtë botë dhe në botën e amshimit

Islami dhe të menduarit pozitiv

Fshehtësia e fjalëve dhe emrave ndërmjet fesë dhe mjekësisë alternative

Efekti i fjalëve dhe i të menduarit pozitiv në qeniet njerëzore

Të menduarit pozitiv dhe ndjenjat dhe efekti i tyre në kujtesën e qelizave

Matja e kujtesës qelizore: testimi i muskujve

Metodologjia mbarështuese profetike dhe mençuria në daljen mbanë me çështjet

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote