Bëhu grua e sukseshme... Prano këshilla

- Ai është burri yt, krahu yt për të qarë, për të gjetur rehatinë dhe perdja e mëkatit tënd.

- Duaje atë, bëje të ndihet krenar dhe të jetë gjithmonë i sinqertë.

- Zgjoje atë për namazin e sabahut, përkujtoja vazhdimisht ajetet Kur'anore.
Fjala e Allahut le të del gjithmonë nga buzët e tua.

Bëhu grua e sukseshme... Prano këshilla- Ai është burri yt, krahu yt për të qarë, për të gjetur rehatinë dhe perdja e mëkatit tënd.- Duaje atë, bëje të ndihet krenar dhe të jetë gjithmonë i sinqertë.- Zgjoje atë për namazin e sabahut, përkujtoja vazhdimisht ajetet Kur'anore.

Fjala e Allahut le të del gjithmonë nga buzët e tua.- Këshilloje dhe kujtoja që gjithmonë të mbajë lidhjet farefisnore.- Bëhu edhe t'i si një mbulesë për mëkatet e tij.- Bëhu ajo e cila do ta këshillosh në të mirë, dhe ajo e cila do ta largosh nga mëkati.- Bëhu ajo e cila në mesin e natës i ngre duart dhe e lutë Allahun:''O Allah ruaje burrin tim nga e keqja e kësaj bote, dhe na mundëso që së bashku të jemi në Xhennetin Tënd.'' Thuaj Amiiin.

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote