Për një martesë të lumtur - Çfarë virtytesh ka një myslimane devotshme bashkëkohore

Parulla e saj: Ka thënë Allahu i Lartësuar, ka thënë Muhamedi sal Allahu alejhi ue selem.
Morali i saj: E pajisur me moral te lartë islam.
Edukata e saj: Turpi, nderi, pastërtia, mbulesa.
Shembulli i saj: Nënat e besimtarëve sahabijatet radi Allahu anhune (Allahu qoftë i kënaqur me to), si dhe grat e ndershme e të devotshme muslimane .

Argëtohet me atë çka është e lejuar...

Cilat janë cilësitë e saj:

Besimi e saj: Pason rrugën e Ehlu sune ve xhematit.

Parulla e saj: Ka thënë Allahu i Lartësuar, ka thënë Muhamedi sal Allahu alejhi ue selem.

Morali i saj: E pajisur me moral te lartë islam.

Edukata e saj: Turpi, nderi, pastërtia, mbulesa.

Shembulli i saj: Nënat e besimtarëve sahabijatet radi Allahu anhune (Allahu qoftë i kënaqur me to), si dhe grat e ndershme e të devotshme muslimane .

Kënd e don: Allahun e Lartësuar, Muhamedin sal Allahu alejhi ue selem, dhe kush do qe pason dinin e Allahut te lartësuar me përpikëri.

Vetmia e saj: Përkujtimi i ahiretit, jetës ne varrë, ku prej ati çasti te qe do te vendoset ne varr e ne atë qastë fillon jeta e ahiretit dhe veprat e saj te mira janë shoqëruesi ma i mirë i saj .

Shoqet e saj: Çdo besimtare e ndershme e devotshme praktikuese e dinit te Allahut te Lartësuar.

Urrejtja e saj: Ndaj jehudive e të krishterëve dhe munafikave, (hipokritëve), laijcistëve, thirrësve të civilizimit ( degjenerimit) të femrave.

Armiku i saj: Të gjitha llojet e muzikave, dhe të gjitha veglave muzikore, të gjitha revistat qe shfaqin lakuriqësi dhe që thërrasin në devijim e degjenerim, si dhe të gjithë filmat degjenerues.

Dëshira e saj e flakët: Pendimi i saj i sinqertë me të gjitha kushtet e ti, ngase Allahu është i mëshirshëm, falës pranon pendimin.

Ndjenjat e saj: Ndjenja të larta islame, jo ndjenja te ulëta e të sëmura.Dasma e saj : Islame, pa këngëtare dhe pa muzikë.Pushimet e saj: Pushimet i kalon duke kërkuar dituri të dobishme , duke mësuar diç përmendësh nga Kurani, si dhe diç nga argëtimi i lejuar.

Argëtimi: Argëtohet me atë çka është e lejuar ngase njeriu nganjëherë ka nevojë ta thyej monotonin por vetëm me argëtim te lejuar.

Ekskursioni: Shëtitja e saj është qe te meditojë, mbi gjithësinë, si dhe për çlodhje dhe pushim.

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote