Rreth nesh

Rreth idesë, bashkëpunimit dhe funksionimit të faqes elektronike dhe radios: www.radioislame.com

 

Falënderimet dhe nderimet tona janë për All-llahun xh.sh., Zotin e botëve, i cili i udhëzoi krijesat (njerëzimin) në edukatën më të përsosur; për Atë që nga arka e mëshirës dhe e bujarisë së Vet hapi çdo derë, i ndriçoi sytë e besimtarëve për të njohur të vërtetën dhe për të kërkuar shpërblimin e Tij, ndërsa, Ai i errësoi sytë e mohuesve (kundërshtarëve të Zotit) për shkak të kryeneçësisë së tyre për t'iu përulur Atij, çdo gjë u bë pengesë mes tyre dhe dritës së All-llahut xh.sh. Falënderimi i takon All-lahut i Cili na pajisi me dije dhe na bëri të vetëdijshëm. Falënderimi i takon Sunduesit së ditës së Gjykimit i Cili veprat tona i vendos në peshore për të qenë të shpëtuar ose të humbur.
Përkujtimet dhe salavatet i dërgojmë çdo çast Pejgamberit tone, Muhammedit sal-lall llahu alejhi ve sel-lem, paqja dhe shpëtimi i All-llahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Gjykimit.

Motra dhe vëllezër, vizitorë dhe dëgjues të nderuar!

Një ndër aktivitetet e shumta të Fondacionit të Rinisë Islame me seli më Zvicër është edhe hapja e kësaj Radioje e cila sado pak do të kontribuojë në ngritjen e fjalës së Allahut xh.sh.

Radio Islame është e hapor për komunikim dhe bashkëpunim me të gjithë ata që organizojnë dhe shfaqin manifestime dhe programe fetare dhe që janë të prirur të shkruajnë tema, analiza, opinione dhe përshtypje nga çështje që kanë të bëjnë me vlerat fetare, por edhe ato kombëtare të popullit shqiptar.

Radio Islame synon të përfshijë brenda programit të vetë aspekte të ndryshme të jetës fetare islame, ligjërata, ilahi dhe kaside, tribuna, manifestime dhe ndodhi tjera të rëndësishme për kulturën dhe jetën islame.

Poashtu brenda faqes www.radioislame.com është përfshirë një larmi e temave dhe shkrimeve nga fusha e mësimeve islame, historisë, fikhut, akides, poezisë islame, por edhe nga aktualiteti dhe zhvillimet politike, kulturore dhe ekonomike në shoqëritë muslimane dhe më gjerë. Një veçanti e faqes elektronike www.radioislame.com është edhe pasurimi me video-ligjërata, galeri të fotografive dhe me artikuj nga lëmi i shkencës, shëndetësisë, këndin e fëmijëve, etj.

Këto tema përfshijnë kornizat kontinentale të Evropës, por edhe më gjerë.
Poashtu transmetime të drejtëprdrejta të emisioneve bëhen nga Zvicra, mbarë Evropa, si dhe nga trojet shqiptare. Prandaj www.radioislame.com bashkëpunon me hoxhallarë dhe njerëz të dijes dhe thirrjes islame nga vende të ndryshme të botës, nga trojet shqiptare, nga diaspora dhe më gjerë.

Radio Islame është e hapur ndaj pyetje, sygjerimve, këshillave, vërejtjeve dhe rekomandimeve për gjërat që iu interesojnë apo iu preokupojnë .

Radio Islame posedon gjithsej 7 Studio: 3 në Zvicër, 1 në Prishtinë, 1 në Tetovë, 1 në Vushtrri, si dhe 1 në Mitrovicë.


Pra mos harroni :

Radio Islame pranon të gjithë ata që komunikojnë dhe kontribojnë për hir të All-llahut xh.sh.

Na Kontaktoni

Ju Mirëpret :

Stafi i Radios Islame
Fondacioni i Rinisë Islame
Seebacherstrasse 67
8052 Zürich
Zvicërr

Tel.: + 41 ( 0 ) 43 300 16 70
Mobil.: + 41 ( 0 ) 79 469 50 36

www.radioislame.com

E-mail: info@radioislame.com

Gjithmonë me ju dhe për ju

 

Scroll To Top