“Ruajuni nga…”

Sot, kam dëshirë të përqendrohem tek një tjetër bllok hadithesh, që kanë në thelb të tyre tërheqjen e vëmendjes që na bën Resulull ... Lexo me teper »

Shuajb Arnauti - Kolosi i shkencave Islame, shqiptari i shekullit

Më 27 tetor 2016, në Aman-Jordani, ndërroi jetë në moshën 88 vjeçare dijetari i madh i hadithit, jurisprudencës, historisë Islame, Kur'anit, gjuh ... Lexo me teper »

Ligjërimi përballë nuancave kulturore dhe përgjegjësive fetare

Besimi islam nuk përkufizohet vetëm në praktika dhe ritual religjoze, përkundrazi ai ngërthen nën konceptin e adhurimit gjithë sferat e jetës, për kët ... Lexo me teper »

Lajmëroje botën se cili ishte Muhamedi alejhi selam!

Është ai i cili i mbrojti të drejtat e njerëzimit 1400 vjet më parë. ... Lexo me teper »

Dy qëndrimet e njeriut para Allahut

“Robi qëndron para Allahut në dy raste, njërin në namaz dhe tjetri kur ta takojë Atë. ... Lexo me teper »

Allahu do ta ndihmojë robin e Tij, aq sa robi e ndihmon vëllanë e tij

Pejgamberi (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: ... Lexo me teper »

Si mund të mërzitesh dhe me ty është Allahu?!

Si mund të mërzitesh dhe me ty është Allahu?! ... Lexo me teper »

A ke besuar ndonjëherë ???

A ke besuar ndonjëherë ??? ... Lexo me teper »

Shkaku pse urrehen është Islami!

S’urrehen refugjatët në përgjithësi, por refugjatët musliman (arsyeja: Islami) ... Lexo me teper »

Urtësi e madhe për jetën

Urtësi e madhe për jetën ... Lexo me teper »

Përse mëlçia e Balenës është ushqimi i parë i banorëve të Xhenetit

Përse mëlçia e balenës është ushqimi i parë i banorëve të Xhennetit? Kam dëgjuar për efektet pozitive të tij në pastrimin e stomakut. ... Lexo me teper »

A po tutesh prej vdekjes?! Ja çfarë thotë Allahu në Kuran!

“Me të vërtetë, ata që thonë: “Zoti ynë është Allahu, e pastaj vazhdojnë në të drejtë, do t’u zbresin atyre melaqet (në momentet ... Lexo me teper »

Duaja që largon brengat e dunjasë dhe Ahiretit

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë:”Kush i thotë këto fjalë në mëngjes dhe mbrëmje shtatë herë i mjafton për atë që e brengo ... Lexo me teper »

1.5 milionë pelegrinë në faljen e namazit të xhumasë në Mekë

Një masë e jashtëzakonshme besimtarësh muslimanë kanë qenë dje të pranishëm në faljen e namazit të xhumasë në Xhaminë e Madhe n ... Lexo me teper »

Katër cilësitë që duhet të ketë veshja që të pranohet namazi

Cilësitë që duhet të ketë veshja me të cilën falemi, në mënyrë që namazi ynë të konsiderohet i saktë! ... Lexo me teper »

Ky është Islami që i duhet Muslimanëve

Ky është Islami që i duhet Muslimanëve! ... Lexo me teper »

Dobitë e faljes së namazit të natës

Në këto rreshta ju sjellim disa përfitime te mrekullueshme nga namazi i natës! ... Lexo me teper »

3 engjëj janë përgjegjës për jetën.

Engjëjt: Xhibraili, Mikaili dhe Israfili. ... Lexo me teper »

Besimi tek Allahu përmban: besimin në katër çështje!

Besimi tek Allahu përmban: besimin në katër çështje! ... Lexo me teper »

Uria që kaplonte Profetin Muhamed alejhi selam!

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Mënyra e jetesës së të Dërguarit salAllahu alejhi ue selem -dhe ai ishte zotëria i të dërguarëve dhe prij ... Lexo me teper »

Scroll To Top

Muhamed Asllani - Qëllimi i krijimit të njeriut

Muhamed Asllani - Qëllimi i krijimit të njeriut

Muhamed Asllani - Qëllimi i krijimit të njeriut