Histori Islame

Feed Subscription

Medresetë në Shqipëri gjatë viteve 1924-1947

Paralelisht me konsolidimin e Shtetit të ri Shqiptar, gjatë çerekut të parë të shek. XX, po konsolidoheshin dhe institucionet fetare islame, të cilat vet-administr ... Lexo me teper »

Nga Kolosët e kësaj Feje- Omer El-Eshkar

Omer Sulejman El-Eshkari, Allahu xh.sh e mëshiroftë, është njëri prej dijetarëve të njohur të Islamit dhe njëri prej më eminentëve në Jurisp ... Lexo me teper »

Fadel Hasan Abbas

Prof. Dr. Fadel Hasan Abbasi u dallua si një ndër dijetarët më të rëndësishëm në shkencën e Tefsirit dhe të Texhwidit. ... Lexo me teper »

Historia e profetit Salih a.s.

Me kalimin e viteve, njerëzit iu kthyen sërish adhurimit të shumë zotave e perëndive. Këtë herë, Zoti dërgon një profet tjetër të nderuar, p ... Lexo me teper »

Duke kujtuar dijetarin e madh Muhamed Egazali-u

Dje janë bërë shtatëmbëdhjetë vjet nga vdekja e dijetarit Muhamed Elgazali-u. Familjarët, nxënësit, shokët e bashkëshoqëruesit e tjerë ... Lexo me teper »

Nga Kolosët e kësaj Feje- Mustafa Ez-Zerka

1904 - 1999 Mustafa Ez-Zerka, Allahu xh.sh e mëshiroftë, është një prej dijetarëve më të njohur të jurisprudencës islame në shekullin e kaluar. ... Lexo me teper »

Këta ishim ne!

Stanwwod Cobb ishte një historian i arsimuar në Harvard që jetoi dhe dha mësim në Stamboll, gati një shekull më parë. Në vitin 1914 ai botoi një lib ... Lexo me teper »

Nga Kolosët e kësaj Feje - Dr Mustafa Es-Sibai

Mustafa Es-Siabi’, Allahu xh.sh e mëshiroftë, është i lindur në qytetin Humës të Sirisë në vitin 1915. Ishte i lindur në një familje intelektua ... Lexo me teper »

Nga Kolosët e kësaj Feje – Ali Tantavi

Ali Tantavi, Allahu xh.sh e mëshiroftë, është i lindur në Damask të Sirisë me 12 Qershor të vitit 1909. Ishte i lindur në një familje të njohur p ... Lexo me teper »

Marrëdhëniet e Profetit a.s me Fatimen dhe Aliun

Kjo temë do të jetë rreth vajzës së Profetit a.s Fatimes dhe Ali ibnu Ebi Talibit. ... Lexo me teper »

Nga Kolosët e kësaj Feje - Seid Sabik

Seid Sabik, Allahu xh.sh e mëshiroftë, u lind në janar të vitit 1915 në Egjipt. Mësimet e tij të para i filloj me mësimin e Kuranit përmendësh gj ... Lexo me teper »

Nga Kolosët e kësaj Feje – Seid Kutub

1906- 1966 Seid Kutub, Allahu xh.sh e mëshiroftë, është lindur me 9.10.1906 në fshatin Shuma të Egjiptit. Shkollimin fillor e fillon në fshat në vitin 1912 nd ... Lexo me teper »

Nga Kolosët e kësaj Feje - Shuajb El-Arnauti

Shuajb El-Arnauti është një prej dijetarëve më të njohur të kohës bashkëkohore e veçanërisht është i dalluar dhe i shquar në shk ... Lexo me teper »

Nga Kolosët e kësaj Feje - Abdul Kader Arnauti

Abdul Kader Arnauti, Allahu xh.sh e mëshiroftë, është një prej dijetarëve më të njohur në lëmin e hadithit në tokat arabe dhe më gjerë. ... Lexo me teper »

Nga kolosët e kësaj feje - Vehbi Sulejman Gavoçi

Vehbi Sulejman Gavoçi, ishte një prej dijetarëve të mëdhenj të këtij umeti, ishte i veçuar në lëmin e jurisprudencës islame e në ve ... Lexo me teper »

Nga Kolosët e kësaj Feje- Imam Hasan El-Benna

Emri i tij i është Hasan Ahmed Abd Er-Rahman El-Bena, lini në vitin 1906. Ishte fëmija i parë i familjes që gjithsej kishte 4 djem e 3 vajza. Imam Hasan El-Benna, Allahu ... Lexo me teper »

Bibliotekat plot jetë të Kordobës

Sa herë lexon rreth historisë së Andaluzisë, ndjen se ke kapur në dorë një civilizim, drita e të cilit nuk duhet të shuhet asnjëherë në mend ... Lexo me teper »

Pendimi i Malik Ibn Dinar!

Krijuesi yt është Ai që të thërret për çdo ditë edhe natë! Ai të thërret për çdo natë duke të thënë: O robi Im, ... Lexo me teper »

Hasan El-Bena dhe ripërtëritja e fjalimit fetar!

Hasan El-Bena mendonte se vetëm me hudbe, ligjërata, shkrime, pasuri… nuk arrihet dobia, nuk arrihet qëllimi, nuk arrihen tendencat e thirrësve. Për thirrje janë disa m ... Lexo me teper »

Sejjid Kutbi një shembull para vdekjes!

" Mirë se vjen oj vdekje në rrugën e Allahut xh.sh " ... Lexo me teper »

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote