Thesari i Ramazanit

Feed Subscription

Pyetje:Agjërimi i atij që nuk e fal namazin

Pyetje: A pranohet agjërimi i personit që nuk fal namaz? Apo ibadetet janë të shoqëruara njëra me tjetrën dhe nuk pranohet njëra prej tyre nëse lës ... Lexo me teper »

Halil Avdulli- "Sunnetet brenda ditës" - Sunnetet e drekës dhe të ikindis

Ligjërata e 2-të me radhë nga Hoxhë: Halil Avdulli Tema: Sunnetet brenda ditës - Sunnetet e drekës dhe të ikindis Dita e 3-të e Ramazanit (E Diel) 22 - Korrik ... Lexo me teper »

Ndoshta ky është Ramazani i fundit

Le ta shfrytëzojmë këtë mundësi që na është dhënë, sikur ka thënë Profeti salallahu alejhi ue selem: “Shfrytëzoi pesë përpa ... Lexo me teper »

Gabimet e zakonshme gjatë Ramazanit

Kryerja e syfyrit shumë më heret para faljes së namazit të Sabahut (Fexhr). Disa njërëz hajnë syfyr pak orë pas teravive apo namazit të Jacisë, kjo ... Lexo me teper »

Jeta bashkëshortore gjatë ramazanit

Islami nxit në respektimin e femrës si bashkëshorte, duke e obliguar burrin me obligime ndaj saj, ashtu siç ajo ka obligime ndaj tij ... Lexo me teper »

Agjerimi - Rruga e devotshmerise : Hutbe nga Ferid Piku

Agjërimi - Rruga e devotshmërisë ... Lexo me teper »

Halil Avdulli - Rruga drejt fitores

Hutbeja e xhumasë 27.07.2012. Ligjërërues: Halil Avdulli. Tema: Rruga drejt fitores. Xhamia "Gazi Ali Beg" - Vushtrri ... Lexo me teper »

A lejohet që gjatë ramazanit të ngjyrosen flokët ?

Agjërimi i Ramazanit nuk dëmtohet nga ngjyrsoaj e flokëve, që do të thotë se nuk ka pengesë të ngjyrosen flokët duke agjëruar në Ramazan. Kjo ... Lexo me teper »

Ndikimi i agjërimit në proceset biokimike dhe bioritmike

Allahu i madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë: "O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim ... Lexo me teper »

Sikur ta ndërronim këtë kohën e Ramazanit

Këtë pyetje nuk po e parashtroj unë por mua më është parashtruar mua disa herë. ... Lexo me teper »

Pyetje dhe përgjigje rreth muajit Ramazan

SYFYRI PËR AGJËRUESIN PYETJA: Tregona për syfyrin. A është ai kusht për pranimin e agjërimit, apo ai nuk është i këtillë? ... Lexo me teper »

Agjërimi në hadithe

Ebu Hurejre [Allahu qoftë i kënaqur me të!] transmeton se i Dërguari i Allahut [paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të!] ka thënë: “Kush agjëron Ramazanin ... Lexo me teper »

Gjithçka rreth AGJËRIMIT në katër medh'hebet e mëdha - pjesa e dytë

Fjala e All-llahut: "hani e pini derisa qartë të dallohet peri i bardhë nga peri i zi në agim" [Kur'an 2:187] e ka lidhur abstenimin me qartësimin e mëngje ... Lexo me teper »

70 çështje rreth agjërimit

Agjërimi etimologjikishtë d.m.th.- Me u ndaluar nga diç, apo (abstenim)- ndërsa terminologjikisht d.m.th, të ndaluarit prej ushqimeve që nga lindja e agimit deri n ... Lexo me teper »

Gjithçka rreth AGJËRIMIT në katër medh'hebet e mëdha - pjesa e parë

Agjërimi në gjuhë (arabe): abstenim dhe frenim nga çdo gjë dhe përdoret në çdo frenim, ka thënë i Lartëmadhëruari duke treguar për ... Lexo me teper »

Pyetje: ”Kur të vijë Ramazani hapen dyeret e Xhennetit dhe mbyllen dyert e Xhehennemit,.......

Pyetje: ”Kur të vijë Ramazani hapen dyeret e Xhennetit dhe mbyllen dyert e Xhehennemit, a do të thotë kjo se ai i cili vdes në muajin e Ramazanit hynë në Xhennet p ... Lexo me teper »

Nijeti për agjërim

I Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “ Ai, i cili nuk ka bërë nijet për të agjëruar para faxhrit (agimit), nuk ka agjërim për të.” ... Lexo me teper »

MOS E DËMTO RAMAZANIN TËND

Mos e dëmto ramazanin tënd duke ndërprerë mardhëniet farefisnore. Mos e dëmto ramazanin tënd me fjalë të shumta. ... Lexo me teper »

Urtësia e agjërimit dhe sekretet e tij

Pyetje:”Cila është urtësia dhe sekretet madhore të agjërimit? Si mund ta dimë urtësinë e agjërimit?” ... Lexo me teper »

Si ta kuptojmë prangosjen e shejtanëve në Ramazan?

Pyetje:”Si ta kuptoj që shejtanët prangosen gjatë muajit të Ramazanit? Si duhet komentuar fakti që edhe pse shejtanët prangosen, ka myslimanë që kryejnë ... Lexo me teper »

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote