Thesari i Ramazanit

Feed Subscription

Një muaj pushim pas një viti vrapim

“O Allah, bëje të sotmen time më të mirë se të djeshmen dhe të nesërmen më të mirë se të sotmen!” ... Lexo me teper »

Pyetjet bashkëkohore lidhur me agjërimin

Pyetjet bashkëkohore lidhur me agjërimin ... Lexo me teper »

Ramazani muaji i bujarise - Mr.Ferid Piku

Ramazani muaji i bujarise - Mr.Ferid Piku ... Lexo me teper »

Emisioni: Ndriçoje jetën tënde: Lufta e Bedrit

Emisioni: Ndriçoje jetën tënde: Lufta e Bedrit ... Lexo me teper »

Dimensioni tej kohor i Bedrit.

Ja si e shpreh këtë Kur’ani, duke folur për mënyrën e daljes së palës idhujtare kërcënuese dhe agresore në luftën e Bedrit: “Mos u bëni ... Lexo me teper »

“Jackpoti” ramazanor

Transmetohet nga Aisheja r.a. të ketë thënë se “Kur hynte dhjetëshja e fundit e Ramazanit, Pejgamberi s.a.v.s. nuk flinte, i gjallëronte nenët dhe e zgjonte familj ... Lexo me teper »

Husamedin Ef.Abazi - Pse duhet ndryshuar

Seria e ligjëratave " Ta njohim fenë tonë" Ligjërues: Hoxhë Husamedin Abazi Tema: Pse duhet ndryshuar ... Lexo me teper »

ISTIGFARI Kerkimi i faljes gjat Ramazanit Hoxhe Muhamed fazliu

ISTIGFARI Kerkimi i faljes gjat Ramazanit ... Lexo me teper »

Mesazhe Ramazani

I lumtur dhe fitimtar është ai që ngadhënjen epshin dhe egon e tij dhe Ramazani e ndihmon njeriun në këtë betejë. ... Lexo me teper »

Garoni o besimtar

O besimtarë ka ardhur koha per tu zgjuar nga gafleti, muaji i ramazanit osht nje shancë e madhe, allahu i madhëruar na porosit: “Prandaj rrekuni me njëri-tjetrin, duke kë ... Lexo me teper »

Keshilla per te perballuar etjen tani ne vapen e Ramazanit

Keshilla per te perballuar etjen tani ne vapen e Ramazani ... Lexo me teper »

NË SYFYR KA BEREQET!

Ne një hadith, te pajtuar për saktësinë e tij, qëndron: Bëni syfyr ngase ne syfyr ka bereqet ... Lexo me teper »

Ramazani dhe copëza e mishit të Lukmanit (a.s)

Transmeton Imam Ahmedi (Allahu e mëshiroftë) në librin e tij “El-zuhd” se Lukmanit të urtë (a.s) i tha zotëriu i tij: There një dele dhe më sill pjesën ... Lexo me teper »

Ramazani dhe i varfri

Transmetohet se profeti i Allahut Jusufi (a.s) agjëronte shpesh. E pyetën se pse e bënte këtë ndërkohë që ishte mbreti de facto i Egjiptit dhe kishte gjith ... Lexo me teper »

Ramazani – muaji i devotshmërisë

“O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, me qëllim që të ruheni (nga gjynahet).” (El Bekare: 183). ... Lexo me teper »

A është një ditë e juaja në Ramazan kështu...?‏

Falja e namazit të natës, Allahu thotë: "A është i njëjtë ai i cili falet natën, bën sexhde, rrinë në këmbë, i ruhet dënimit ... Lexo me teper »

Pyetje: A e prishë vjellja agjërimin?

Kushdo që vjellë pa dashur nuk ka zëvendësim për ata, ndërsa kush e tërheqë ai duhet të agjëron”. ... Lexo me teper »

Bashkim Aliu: Karakteri ndërkombëtar i agjërimit

Bashkim Aliu: Karakteri ndërkombëtar i agjërimit ... Lexo me teper »

Kontrollimi i gjuhës në Ramazan

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: "Ai i cili nuk e lë dëshminë e rreme dhe të vepruarit me të, Allahu s' ... Lexo me teper »

Emisioni: Ndriçoje jetën tënde: Robëria ndaj Allahut xh.sh

Emisioni: Ndriçoje jetën tënde Moderator: Halil Avdulli Tema 11: Robëria ndaj Allahut xh.sh Musafir: Hoxhë Bedri Syla Metro Media 2012 ... Lexo me teper »

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote