Piktori i verbër musliman i mahnitë shkencëtarët me vizatimet e tij

Cili është mendimi I juaj ndaj këtyre vizatimeve ?
Ska dyshim se janë vizatime të bukura, deri në një masë ndoshta janë të thjeshta …por megjithatë këto mahnitën shkencëtarët Amerikan.

Viel schlafen bringt nur Schlaf - Gjumi i tepërt sjell vetëm gjumë

A nuk udhëtuan ata nëpër tokë e të kenë zemra me të cilat do të kuptojnë, dhe veshë me të cilat do të dëgjojnë? Pse në të vërtet sytë nuk verbërohen, por verbërohen zemrat në kraharorë. Haxh: 46.

Sind sie denn nicht im Lande umhergereist, und haben sie nicht Herzen, um zu begreifen, oder Ohren, um zu hören? Denn wahrlich, es sind ja nicht die Augen, die blind sind, sondern blind sind die Herzen in der Brust. Hajj, (22/46)

Have they not travelled through the land, and have they hearts wherewith to understand and ears wherewith to hear? Verily, it is not the eyes that grow blind, but it is the hearts which are in the breasts that grow blind. Hajj, 22/46.

Ngela i mahnitur para kësaj mrekullie –muxhizes së Allahut xh.sh. i dhuruar këtij njeriu ndoshta do te mësojmë diç ...

Fjalët dhe domëthënjet më të bukura kuptohen pas pamjës së këtyre fotografive ( vizatimeve )Cili është mendimi I juaj ndaj këtyre vizatimeve ?

Ska dyshim se janë vizatime të bukura, deri në një masë ndoshta janë të thjeshta …por megjithatë këto mahnitën shkencëtarët Amerikan.

A e dini se pse ?

Ngase këto janë nga një vizatues i cili është total i verbër – qorr.

Andaj muk mbetet tjetër veq të të themi

O, i lartësuari Allah

Ky është njeri i shquar në Turqi, emri i të cilit është:

EŞREF ARMAĞAN (ESHREF ARMAGAN)“ U bë vizatues ” i shquar tani momentalisht është në Amerikë ku shkencëtarët dhe mjekët mundohen të zgjedhin dhe të kuptojnë këtë gjendje apo fenomen të çuditshëm.

Ajo qka i mahnitë shkencëtarët është ajo se si mund të vizatoj një i verbër diq të tillë, ku nuk i ka pare asnjëher në jetën e tij ?!!!

Këta shkencëtarë me përpikshmëri vërtetuan se sytë e tij absolutisht nuk shohin asgjë, dhe se as truri i tij nuk ka ndjenja aspak për dritë !!!

Kështu që disa shkencëtarë u përqendruan në shkathtësitë e fuqisë dhe mundësisë ( Artistike ) në vizatimdhe atë duke zgjedhur disa lloje vizatimesh ....

Çka të shohëh ...mbetet i mahnitur edhe ai që sheh me sy

Siç vijon më poshtë në këtë video me pjesë të shkurtuara dhe të cilat janë argumentuara shkencëtarisht nga Kanali Televiziv Discovery, fletë për ...Artin mahnitës të vizatuesit të veqantë Turk ESHREF ARMAGAN (EŞREF ARMAĞAN)

&hl=en_US&fs=1&color1=0x234900&color2=0x4e9e00&border=1">&hl=en_US&fs=1&color1=0x234900&color2=0x4e9e00&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405">

I lartësuar dhe i madhi Allah, Shpresoni në fuqinë e Allahut të madh

Ja pra ky është njeriu qorr – i verbër që i dhuroi Allahu dhuratën e shpresës me qka ia ndriqoi me të tërë jetën !!!!!

Nëse ke zgjedhur jetën në postscript dije se do teë vdesësh pa adresë

ESHREF ARMAGAN (EŞREF ARMAĞAN)

U lind në vitin 1953 në Stambollë, në një familje të varfër. Ka lindur i vërbër – qorr.

Me shqisat e të prekurit ( nëpërmjet majava të gishtave ) ka filluar të vizatoj.

Mori pjesë në shumë Televizione si : ZDF, BBC,CNN dhe tjera. Ishte shkak I hulumtimeve për funksionin e trurit. Ashtuqë me anë të të prekurit të objekteve është në gjendje të vizatoj ate edhepse nuk e sheh. Ky hulumtim u bë në universitetin e Harvardit në degën e neorologjisë.Është magjistër dhe i martuar me Nifalin e cila edhe ajo është e verbër dhe jetojnë në vendlindjen e tij.

Përktheu dhe përshtati nga Arabishtja dhe Turqishtja: Ridvan Kurtishi

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote