Aq i mallëngjyer për ta takuar Allahun

Dikush e pyeti Junaid Baghdadi (Allahu le të ketë mëshirë mbi të), “Si u bë që Abu Sa'eed Khazzaz (ishte një njeri i devotshëm) të ishte në një gëzim aq të madh në prag të vdekjes?

Dikush e pyeti Junaid Baghdadi (Allahu le të ketë mëshirë mbi të), “Si u bë që Abu Sa'eed Khazzaz (ishte një njeri i devotshëm) të ishte në një gëzim aq të madh në prag të vdekjes?Junaid u përgjigj, “Ai ishte aq i mallëngjyer për ta takuar Zotin e tij saqë dikush mund ta presë shpirtin e tij në qiej edhe para kohës së vdekjes.Shokët e mi të dashur, sot ne jemi aq të përfshirë me qështjet e botës saqë takimi me Allahun është gjëja e fundit që na bie ndërmed.Përktheu: Safet Pllanakomente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote