“ Ai ishte Muhammedi a.s.”

Nën moton e lartëpërmëndur u mbajt aktivitetiti kulturor i organizuar nga Asociacioni për Kulturë,Edukim dhe Arsim (AKEA) dega Skenderaj ,kampanjë kjo dedikuar Profetit Muhammed a.s.
Në sheshin e qytetit të Skenderajt, aktivistet e AKEA-së i njoftuan qytetaret për Profetin Muhamed a.s i cili erdhi si shpetim për njerzimin dhe misioni i të cilit ishte që t’a persos moralin e njërzve.

Nën moton e lartëpërmëndur u mbajt aktivitetiti kulturor i organizuar nga Asociacioni për Kulturë,Edukim dhe Arsim (AKEA) dega Skenderaj ,kampanjë kjo dedikuar Profetit Muhammed a.s.

Në sheshin e qytetit të Skenderajt, aktivistet e AKEA-së i njoftuan qytetaret për Profetin Muhamed a.s i cili erdhi si shpetim për njerzimin dhe misioni i të cilit ishte që t’a persos moralin e njërzve.

Hapjen e programit e bëri përfaqësuesi i AKEA-së, Burim Mehaj me një fjalim përshëndetës,duke vazhduar prezantimin e jetës së Profetit Muhamed a.s. në pika të shkurtëra.

Programi vazhdoi me shperndarjën e kartolinave me titull “Ai ishte Muhamedi a.s” e cila përmbante tiparet dhe virtytet e tij, ndërsa kartolinat u shpërndanë të shoqëruara me ëmbëlsira .

Programi vazhdoi për dy orë ,ku qytetaret e mirëpriten këtë iniciativë dhe shprehën interesimin e tyre për t`u njohur më shumë mbi figurën e Profetit Muhamed a.s . kështu qytetaret gjatë leximit të kartolinave ndjenë ëmbëlsi te dyfishtë!

Ky aktivitet kishte për qëllim informimin dhe senzibilizimin e qytetarëve të Komunes së Skenderajt mbi jetën, moralin, dhe madhështinë e Profetit Muhammed a.s.

Punët me të dashura për Zotin janë punët e vazhdueshme edhe nese janë të vogëla andaj ne, shpresojmë në vazhdimësinë e punës dhe aktiviteteve tona në të mirë të qytetarëve tonë.AKEA-Skenderaj

20.04.2013

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote