Përshendetja Islame - Selami

Selami kjo flalë e bekuar, si përshëndetje Islame e caktuar, për të gjallët dhe prë të vdekurit, për banorët e xhennetit.

Selami kjo flalë e bekuar,

si përshëndetje Islame e caktuar,

për të gjallët dhe prë të vdekurit,

për banorët e xhennetit.Selami përshëndetje e Ademit,

e malekëve të qiellit,

me ndonjë përshëndetje tjetër e pa krahasuar,

është emër i All-llahut të madhëruar.Me këta rreshta ku dua me dalë,

si duhet drejtë të shqiptohet kjo fjalë,

andaj në formë sqarimi,

lexo mirë se si bëhet shqiptimi.ESSELAMU ALEJKUM,kështu jepet Selami,

mënyrat tjera,si preferon Islami,

ai që e merr, përgjigjet,UE ALEJKUM SELAM,

ndryshe s'ke si e thua,se aspak nuk ban.Selam,selamun-alikim,alejqim,alejkim,naliqim,

e përdorin shumë besimtarë,e kjo është gabim.Xhemil Sadiku

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote