Oficeret Osman kurrë nuk shkelën mbi gjakun e shehidëve !

Oficeret Osman kurrë nuk shkelën mbi gjakun e shehidëve !komente

Scroll To Top

Bashkim Bajraktari - Ti shtojmë punët e mira në peshoren e ditës së gjykimitBashkim Bajraktari - Ti shtojmë punët e mira në peshoren e ditës së gjykimit

Bashkim Bajraktari - Ti shtojmë punët e mira në peshoren e ditës së gjykimit