Libraria Oline spot 1

Mirë se vini në Librarinë online të Fondacionit të Rinisë Islame, në Cyrih të Zvicrës

Mirë se vini në Librarinë online të Fondacionit të Rinisë Islame, në Cyrih të ZvicrësPorositë jashtë Zvicrre i dërgojmë vetëm pasi ta bëni parapagesën.Ju zgjidhni artikujt që dëshironi ti porositni dhe pastaj na kontaktoni në këtë adresë:

islamischen@sunrise.ch

Per me shume kontaktoni:

Selami Hysejni

0041794695036****************************************

Shikues i/e nderuar!

Nëse e keni gjetur këtë material të dobishëm, ju lutemi që ta shpërndani sa të keni mundësi nëpër webfaqet tuaja, nëpër profilet dhe faqet tuaja në facebook, në shoqerinë tuaj përmës emailit si dhe nëpërmjet youtubes ose formave të ndryshme që ju i mendoni pozitive.Gjithashtu ju mund ta përdorni këtë material, nëse ju nevojitet, edhe për montazhe të ndryshme në dobi të davetit. Allahu ju shpërbleftë. Amin!******************************************

Dua:

O Allah bëje të qartë të vërtetën dhe na mundëso ta ndjekim dhe bëje të qartë të pavërtetën dhe na mundësi ta braktisim. Amin!

O Muslimanë! Drejtohuni Allahut dhe Lutjuni vetëm Atij, e askujt tjetër.

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote