Princesha ime

Ata do ta duan Atë që edhe ne e duam. Ata do ta duan Allahun, më të Bukurin, të Madhërishmin. Ata do t’i duan pejgamberët dhe ashabët, ata do t’i duan ata që kurrë nuk i kanë takuar, por do t’i takojnë.

Princesha imeAsnjëherë nuk je ankuar kur nuk kemi pasur…Asnjëherë nuk e ke nënçmuar edhe atë pak që e kemi pasur.Derisa të tjerët e kishin braktisur dhe e kishin qajtur, ti asnjëherë as lotin nuk e ke derdhur.E ke kuptuar atë çka është e shkruar (Kader), edhe prej asaj se çka do të hamë.Asnjëherë nuk je ankuar për atë se çka ke shtrirë përpara meje…Kur nuk kam pasur asgjë të kam pasur ty…Asnjëherë nuk i ke simpatizuar armiqtë përreth teje.Ti iu ke bindur fesë tënde në Zotin tënd dhe me atë më ke përcjellur mua.Fshehtësirat e mia, nderi dhe feja ime kanë qenë të sigurta në ty.Mënyra se si më ke shikuar me zjarr në sy… ka treguar se jam i vetëm për ty…E ke vjedhur zemrën dhe ma ke fshehur larg. Ti e di që vendi yt është afër meje.Të kam dashur kur më ke urdhëruar në fshehtësirën e agjërimit vullnetar.Duke të shikuar ty, kam qeshur me vullnet të plotë.Zemra kurrsesi nuk mund të dëshiron tjetër derisa të shikoj se si e ushqen fëmijën tim, si e vesh atë, si ia fshin hundën e vogël dhe fytyrën e stërpikur.Ti asnjëherë nuk mund ta gjesh diamantin në duart e të varfërve në të njëjtën mënyrë se si diamanti (fëmija) ynë meriton të jetë i ruajtur në dorën tënde.Unë ty të kam zgjedhur “UMMU” (nënë), me dije se fryti ynë është i sigurt me ty.Asnjëherë nuk do të mërzitem për edukimin e fëmijëve të mi.Ata do ta duan Atë që edhe ne e duam. Ata do ta duan Allahun, më të Bukurin, të Madhërishmin. Ata do t’i duan pejgamberët dhe ashabët, ata do t’i duan ata që kurrë nuk i kanë takuar, por do t’i takojnë.

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote