Si ta presim Bajramin

“Në ditën e Bajramit,engjëjt

ndalen para dyerve dhe thërrasin:

“O myslimanë! Shpejtoni te Zoti Fisnik,

që ju siguron begati

dhe ju shpërblen me të mira!

Ishit të urdhëruar të faleni natën, u falët;

ishit të urdhëruar të agjëroni ditën,

agjëruat dhe iu nënshtruat Zotit tuaj.

E pra, merrni shpërblimet tuaja!”

Si ta presim Bajramin1. Jepni Sadekatul Fitër (300 L të reja për frymë - Alb)2. Kalojeni natën e Bajramit në adhurim

3. Stolisuni dhe vishni rrobatmë të bukura ditën e Bajramit4. Hani diçka para se të niseni për të falur namazin5. Këndoni tekbire në mëngjesin e Bajramit6. Faleni namazin e Bajramit (dt. 19 Gusht, Ora 06:35)Profeti (a.s.) ka thënë:“Në ditën e Bajramit,engjëjtndalen para dyerve dhe thërrasin:“O myslimanë! Shpejtoni te Zoti Fisnik,që ju siguron begatidhe ju shpërblen me të mira!Ishit të urdhëruar të faleni natën, u falët;ishit të urdhëruar të agjëroni ditën,agjëruat dhe iu nënshtruat Zotit tuaj.E pra, merrni shpërblimet tuaja!”Gjatë faljes, një thirrës thërret:“Zoti juaj ju fali! Kthehuni në shtëpitë tuaja,sepse kjo është dita e shpërblimit.”8. Bëni vizita urimi me rastin e festës së Fitër Bajramit

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote