NAMAZI - PENGESË PËR MËKATE

Domethënë namazi qenka pengesë e amoralitetit dhe e të gjitha mëkateve. Kush ka thënë kështu?

All-llahu xh.sh.!

Domethënë namazi qenka pengesë e amoralitetit dhe e të gjitha mëkateve. Kush ka thënë kështu?All-llahu xh.sh.!Sot në trojet tona s’ka turp dhe ka lloj-lloj mëkatesh. Përse? Sepse nuk ka namaz. Në çdo shtëpi, në çdo kënd, në shkolla, në fabrika - nuk ka namaz, pasi që namazi nuk ka arritur në rangun e politikës që të përzihet me të. Pra për atë arsye edhe bëhen dredhitë, vrasjet, ka alkool, ka bixhoz, ka zina (prostitucion), ka ryshfet, ka kamatë, ka të zhveshur, ka jetë luksoze. Me përhapjen e mëkatave në trojet e shehidëve, këtë vatan të trimave duan ta kthejnë në shtëpi të zinaqarëve (prostitucionit), të kenë shtypin pa moral, televizionin ku gjithashtu emitohen filma të ndytë.Të gjitha këto mëkate dhe marrina janë për vatanin tonë. Përderisa e kemi mbi shpinën tonë, nuk do të kemi e shohim si një pengesë në vendin tonë dhe barrikadë Heqja e barrës prej shpinës dhe e barrikadave mund të bëhet vetëm nëpërmjet namazit. Sepse, një popull që e fal namazin ka të bëjë mëkate dhe të mirret me marrëzira, nga ato, do të lehtësohet si shpendi, do të ngritet si me krah dhe, atëherë do t’i lërë prapa të pamerituarat.Marrë nga Libri: Përse NamaziAutorë: Vehbi KarakashBotues: Fondacioni i Rinisë Islame

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote