Indeksi -> Islam -->

Ja, dhjetė ditėt e fundit tė Ramazanit nė dyer

Ja, dhjetë ditët e fundit të Ramazanit në dyer, këto janë fundi i Ramazanit, janë ajka e tij, dhe kurora e tij, e si ti presim këto ditë?!

Ja, dhjetë ditët e fundit të Ramazanit në dyer, këto janë fundi i Ramazanit, janë ajka e tij, dhe kurora e tij, e si ti presim këto ditë?!Pejgamberi s.a.v.s. i veçonte këto ditë me disa punë.Në koleksionin e Buhariut dhe Muslimit transmetohet hadithi i Ajshes r.h.që thotë: Pejgamberi s.a.v.s. kur hynte në dhjetë ditëshin e fundit u izolonte nga gratë e tij, e gjallëronte natën, dhe e zgjonte familjen. Gjithashtu tek Buhariu dhe Muslimi transmetohet se: Pejgamberi s.a.v.s. në dhjetë ditshin e fundit hynte në I'tikaf, kështu vazhdoi derisa vdiç. Ndërsa tek koleksioni i Muslimit transmetohet se: Në ditët e fundit të Ramazanit, Pejgamberi s.a.v.s. sakrifikonte shumë sa nuk sakrifikonte jashtë tyre. Gjithashtu në dy koleksionet e vërteta nga Ebu Hurejreja transmetohet të ketë thënë: E ka ndaluar Pejgamberi s.a.v.s. të vazhduarit në agjërim(dy ose më shumë ditë agjërim pa ndërpre), i tha një njeri: ti po i vazhdon o Pejgamber i Zotit? Pejgamberi s.a.v.s. iu përgjigj: Ju nuk jeni sikur unë, unë e kalojë natën tek Zoti im, Ai më ushqen mua dhe ma shuan etjen.Nga këto hadithe shohim se Pejgamberi s.a.v.s. sakrifikonte me disa punë:E para: I zgjonte familjen e tij – këtë e bënte nga mëshira e tij që të mos i humbë familjes së tij kjo e mirë e madhe që gjendet në dhjetë ditët e fundit.E dyta: E gjallëronte natën e tij- kur vinte Ramazani Pejgamberi s.a.v.s. flinte por edhe u falte natën, ndërsa në dhjetë ditëshin e fundit u falte tërë natën ose shumicën e saj. Transmetohet nga Ebu Dherri të ketë thënë: Agjëronim me Pejgamberin s.a.v.s. dhe nuk na falte namazin e natës derisa erdhën shtatë netët e fundit, kur erdhëm në shtatë netët na falte namazin derisa vinte pjesa e tretë e natës, pastaj kështu vazhdonte...në natën e tretë (të parafundit) e zgjojë edhe familjen e tij dhe i tuboi njerëzit dhe na i fali namazin e natës derisa u frikuam se po ik shpëtimi. Thash: Çfar është shpëtimi? Tha: syfyri.E treta: Largohej nga familja- Sufjan E-thewri thotë: d.m.th. u largonte nga kontaktet intime me bashkëshortet e tij.E katërta: I'tikafi - Itikafi është qëndrimi në xhami me nijet që të madhërohet e të adhurohet Allahu.E pesta: Të vazhduarit – d.m.th. Pejgamberi s.a.v.s. ndonjëherë vazhdonte agjërimin e tij pa ngrënë dhe pa pirë dy e më shumë ditë, e cila është nga veçoritë speciale vetëm për të. Në dy koleksionet e vërteta transmetohet nga Ibni Omer se Pejgamberi s.a.v.s. vazhdonte agjërimin e tij në Ramazan dhe vazhduan në këtë mënyrë edhe njerëzit, ndërsa Pejgamberi s.a.v.s. i ndaloi ata. Ata i thanë: ti po e vazhdon o i Dërguar i Zotit?! Pejgamberi s.a.v.s. u tha: Unë nuk jam sikur ju, ushqehem dhe më shuhet etja. Ndërsa në transmetimin e Ebu Hurejres :Ju nuk jeni sikur unë, unë e kalojë natën tek Zoti im, Ai më ushqen mua dhe ma shuan etjen... Nga këto hadithe kuptojmë se Pejgamberi s.a.v.s. e vazhdonte agjërimin me ditë të tëra, gjithashtu kuptojmë edhe dëshirën e madhe të shokëve të tij për ta pasuar atë. Ndërsa tek fjala "më ushqen Zoti im dhe ma shuan etjen", është për qëllim ushqimi i tij me dituri, dhe zemra e tij të mbushet me gëzim e mbështetje tek Zoti i tij dhe afërsia e tij ndaj Zotit të tij, mbushja e zemrës me dashuri ndaj Krijuesit, dhe vazhdueshmëria në kësi gjendje është ushqimi i zemrës, kënaqësi e shpirtit e cila është ushqimi më i madh dhe më i dobishëm sesa edhe vet ushqimi i trupit i cili ndodhë në pjesë të caktuar të kohës. Këtë mund ta vëren çdo njëri që ka provuar këtë ushqim të zemrës e shpirtit...!A e shihni Pejgamberi s.a.v.s. pse e vazhdonte agjërimin e tij?!!Ai kërkon shkëlqimin e një nate, një natë të ndritshme, natën e Kadrit, natën e shpalljes së Kur'anit, nata e cila është më e mirë se një mijë muaj.Po, ajo është nata e Kadrit, në të cilën kush falët dhe lutët me besim dhe vetëllogaritje do ti falën mëkatet e kaluara, siç ka ardhur në hadithin e Ebu Hurejres: Ajo është nata e Kadrit nëse tu mundësohet për lutje e falje në të, tu llogaritet se ke adhuruar Allahun xh.sh. më shumë se 83 vjet.Ajo është nata e Kadrit; nata e lirimit dhe salltanatit, nata e shërbimit dhe kërkimeve, nata e afrimit dhe solidaritetit.Ah, mjerë për ne, nëse na ikë kjo natë!E si mos të jetë i mjerë atij që i humbë falja e mëkateve, atij që i humbë adhurimi i më shumë se tetëdhjetë e tri vjet, vërtet atij që i humb kjo natë është i humbur dhe i larguar nga mëshira e Allahut xh.sh. Transmetohet nga Ibn Maxhe të ketë thënë: Vërtet në këtë muaj është një natë më e vlefshme se një mijë mua, kujt i humb kjo natë, veç i ka humbur e tërë e mira, e nuk i humb kjo natë përveç të humburit. Kjo është nata e Kadrit për të cilën Pejgamberi s.a.v.s. i nxiste shokët e tij që ta arrijnë atë.Vëllezër dhe motra të nderuar:Arritja e natës së Kadrit, pasha Zotin, është lehtë, për atë që Allahu ia ka lehtësuar, nuk kërkohet gjë tjetër përveç që të sakrifikosh nga vetja dhjetë ditët e fundit, me namaz nate e lutje etj. Dhe do ta arrish me lejen e Allahut xh.sh.Të falurit natën është rruga e të sinqertëve, shenja e të devotshmëve, kurora e asketëve, sa e sa ajete dhe hadithe janë që flasin për mirësinë e namazit të natës, por nëse kjo ndodhë në Ramazan? E posaçërisht në dhjetë ditët e fundit, atëherë kur është edhe nata e Kadrit?!!Vërtet ka humbur shumë ai që i humbë kjo natë, a nuk posedojmë interesim që të garojmë me pasuesit e shokëve të Pejgamberit s.a.v.s. siç është Hasani e Fudajli e Sufjani e shumë të tjerë ?!!!A nuk posedojmë interesim siç kishin Tabiinët, të cilët u falnin aq shumë derisa u endeshin këmbët e tyre dhe thoshin: Për Allahun, do të garojmë edhe me shokët e Muhammedit s.a.v.s. derisa ta dinë se kanë lënë pasardhës burra.Ah, të ngratët ne, po ti shihnim burrat e gjeneratave të para të cilët e lanë ëmbëlsinë e gjumit dhe fituan natën e Kadrit, e tani ata në varret e tyre begatohen, e nesër me hyrijat e xhenetit do martohen, e në xhennetet e Allahut përgjithmonë do të qëndrojnë e do gëzohen.Ah, nëse i sheh ata që lanë namazin e natës, në varret e tyre janë mes mjerimit dhe ankthit.O rob i Allahut, le krevatin, sepse nesër do ta kesh përpara (do banosh në varr).O rob i Allahut, nëse doni të arrini kënaqësinë, lëreni butësinë e jastëkut.O gjumërëndë, a nuk po ke kujdes, xheneti mbi ty është zbukuruar, e zjarri nën ty është ndezur, e varri afër teje po hapet, e ndoshta edhe qefini është bërë gati.O rob i Allahut, para teje është xhevahiri e kristali, nata e Kadrit, pse humbë kohë në këtë botë?!!O ti që fle shumë, nxito para se të humbë "ata ngrihen nga dysheku"(Sexhde-16), dhe vjen në ditën e gjykimit e nuk gjen" Dhe askush nuk e di se çfarë gëzimesh të fshehta i presin si shpërblim për atë që kanë punuar"(Sexhde-17).Vëlla i dashur, motër e nderuar; jeta e njeriut është e shkurtër, e çfarë thua për dhjetë ditët e fundit?!A nuk meriton nata e Kadrit të sakrifikojmë vetëm dhjetë net për të?!Nesër, o rob i Allahut, kur të dorëzohen punët e njerëzve, namazi e agjërimi yt do të të lavdërojnë.Nesër, o rob i Allahut, do të gëzohesh me namazin tënd, atëherë kur do mjerohen të pakujdesshmit.Të lutemi o Allah që të na mundësosh ta arrijmë natën e Kadrit, Ti je më Fisniku, më Bujari.Përshtati nga Arabishtja: Jasir Krasniqi

3 komente

 • selam alejkum -vella sabri vilanci desha te te permiresoi se une nuk jam djali i dr.shefqetit por jam nje nga kusheriret e tij,jam student ne jordan ne master.ndersa jasiri djali i dr.shefqetit esht ma i vogel dhe ende esht ne shkolle me duket ne te mesmen eshte tani.ok selam alejkum e flm shum per komentin.Allahu te dhasht dituri e bereqet dhe ne fund xhennet

 • dSabri-Vilanci-Suedi

  Selamun-Alejkum.Vêrtet kto Fjali te Nderuarit.z.Hafiz Jasir Krasniqi,Gjdo komente ështe i Tepêrte,pose Zoti.xh.h.e Shperblefte me Xhennetin-Firdeuze,Hafizin e Nderuare.Po ashtu Pêrshêndese edhe Hoxhen e Nderuar-DR.Shefqet Krasniqin,duke i Uruare Shêndete te Plote dhe Suksese ne Punen e tina-All-llahu e Shperblefte me Xhennetin-Firdeuzê-Ju pêrshêndese me Fjalên ma te Mirê Islame: Selamun-Allejkum.-flm-Sabri-Vilanci-Suedi-Pêrndryshe nga-Vushtrrija:

 • E LAVDYSHME E LAVDYSHME E LAVDYSHME .E SHEJT OJ NATE E LEJLETUL KADER. ME VLER GEZIM E LUMTURY PER MUA JE TY. TE GEZOHEMY TE XHYTH SE KA VLER VLERSOJE KET NATE SE KA VLER. ALLAHU NA BEGATOJ ME NATE TE SHEJT TE VLERSOJM KET NATE SE ZOTY JEP SHPERBLIM FALEMENDERYMY Y TAKON VETEM ALLAHUT XHELESHANUHU PA KUFYJ E PA MBARYM MBARYM.

 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  *


  Captcha

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  Scroll To Top

  Muhamed Asllani - Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja  Muhamed Asllani - Urdhėrimi pėr tė mirė dhe ndalimi nga e keqja

  Muhamed Asllani - Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja