Indeksi -> Islam -->

A është lloj shirku nëse i them një vëllai: Të lutem…?

A është lloj shirku nëse i them një vëllai: Të lutem…?

A është lloj shirku nëse i them një vëllai: Të lutem…?

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë islame, pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Ahmed Kalaja thotë: A është lloj shirku nëse i them një vëllai: Të lutem…?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë:komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote