Cfare Sheron Sexhdeja?!

Kur të godet lodhja, kur të kaplon tensioni, ke dhimbje
konstante të kokës ose nervozë, sëmundje këto që të shpijnë në
dëshpërim…

Kur të godet lodhja, kur të kaplon tensioni, ke dhimbje

konstante të kokës ose nervozë, sëmundje këto që të shpijnë në

dëshpërim…

Nëse ke brenga për të cilat mendon, probleme që dëshiron t’i

zgjedhësh ose pengesa në rrugën tënde …

Nëse ke frikë nga sëmundja, bëj sexhde…

Kjo do t’i eliminoj problemet tuaja nervore dhe psikike!

Këto janë zbulimet e fundit shkencore tek të cilat ka ardhur

dr. Muhamed Dijaudin Hamid, profesor i biologjisë dhe kryetar

i departamentit për rrezatim të ushqimit në Institutin

Radiologjik.

Është e njohur se njeriu u ekspozohet dozave të larta të

rrezatimit dhe në shumicën e rasteve banon në fusha

elektro–magnetike. Kjo ndikon tek qelizat dhe rrit energjinë e

tyre, për këtë arsye, thotë dr. Dijadudin: “Sexhdeja liron

njeriun nga rrezatimi i tepërt që shkakton shumë sëmundje.

Aid El Karni

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote