Vlera e atij që mbron nderin e vellait musliman

Përcillet nga Ebi Derda se Profeti alejhi selam ka thënë:

Përcillet nga Ebi Derda se Profeti alejhi selam ka thënë:

“ Ai i cili mbron nderin e vëllait të tij, Allahu do ta mbrojë fytyrën e tij nga Zjarri në Ditën e Kiametit.”

Tirmidhiu, e saktësoi Albani

Pra: nuk e përgëjon, nuk e ofendon, nuk shpif për të, nuk nëpërkëmb nderin e tij me vajzën apo gruan e tij dhe në të njëjtën kohë nuk leojn askënd që të shkelë nderin e tij.

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote