Njerëzit në sjelljet e tyre, ndahen në shtatë kategori

Ibn Hazmi (Allahu e meshirofte) thote: “Njerezit ne sjelljet e tyre, ndahen ne shtate kategori:

Ibn Hazmi (Allahu e meshirofte) thote: “Njerezit ne sjelljet e tyre, ndahen ne shtate kategori:

1- Ata qe te lavderojne ne sy dhe te shajne ne mungese. Kjo sjellje, eshte e atyre hipokriteve qe shajne njerezit dhe eshte shume e perhapur ne mesin e tyre.

2- Ata qe te shajne ne sy dhe pas shpine. Kjo sjellje konsiderohet paturpesi dhe gje shume e ulet.

3- Ata qe te lavderojne ne sy dhe pas shpine. Kjo kategori eshte e atyre qe servilosen dhe jane lakmiqare.

4- Ata qe te shajne ne sy dhe te lavderojne pas shpine. Sjellje e njerezve absurde dhe injorante.

5- Jane njerezit e miresise qe nuk lavderojne apo shajne ne sy, por qe e lavderojne tjetrin ne mungese, ose te pakten nuk flasin keq ne mungese.

6- Sharesit e zhytur ne hipokrizi dhe gjera te ulta, te cilet nuk flasin ne sy por shajne pas shpine (ne mungese).

7- Te ruajturit, te cilet nuk lavderojne e as nuk shajne qofte ne sy apo ne mungese.

[El Ahlaku ues sijer fq 126].

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote