Indeksi -> Islam -->

Lajmëroje botën se cili ishte Muhamedi alejhi selam!

Është ai i cili i mbrojti të drejtat e njerëzimit 1400 vjet më parë.

Është ai i cili i mbrojti të drejtat e njerëzimit 1400 vjet më parë.Ruajti të drejtat e burrit, gruas dhe fëmijës.Urdhëroi për dashuri dhe harmoni midis të afërmëve dhe fqinjëve.Ndërtoi raportet e bashkëjetesës ndërmjet muslimanëve dhe jomuslimanëve.Organizoi marrëdhëniet familjare, të cilat i garantojnë babait dhe nënës të drejta të mëdha mbi fëmijët e tyre.Ndaloi padejtësinë, thirri në drejtësi, dashuri, bashkim dhe në bashkëpunim për të mirën.Ndaloi nga veprat e këqija si vjedhja, vrasja, mashtrimi etj.Ftoi për të ndihmuar nevojtarin, për të vizituar të sëmurin dhe për të këshilluar njëri-tjetrin.Është ai i cili ndryshoi jetën dhe karakterin tonë nga i keq në të mirë.Pra a e kuptuat pse të gjithë ne e duam Muhamedin alejhi selam?/xhamiambret

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote