Indeksi -> Islam -->

Dy qëndrimet e njeriut para Allahut

“Robi qëndron para Allahut në dy raste, njërin në namaz dhe tjetri kur ta takojë Atë.

“Robi qëndron para Allahut në dy raste, njërin në namaz dhe tjetri kur ta takojë Atë. Kush i jep hakun qëndrimit të parë, i lehtësohet i dyti, ndërsa kush e nënvlerëson qëndrimin e parë dhe nuk ia jep hakun që i takon, i vështirësohet i dyti. Allahu i Lartësuar thotë: “Në një pjesë të natës bëji sexhde Atij dhe madhëroje shumë gjatë saj. Vërtetë që jobesimtarët e duan jetën e këtushme dhe nuk e përfillin një Ditë të vështirë, që do t’u vijë.” (Insan, 26-27)

“El Feuaid” Ibn Kajim El Xheuzije

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote