Ibn Shahin - Virtytet e Fatimes (Fadail Fatimah)

Virtytet e Fatimes - Udhëheqësja e të gjitha fermave pas Merjemit, dhe e bija e Resulullahut (s.a.v.s.)

Fajlla të bashkangjitur në këtë postim:

Shkarko

Fada’il Fatima - Virtytet e FatimesUdhëheqësja e të gjitha fermave pas Merjemit,

dhe e bija e Resulullahut (s.a.v.s.)Autor: Ebu Hafs Omer ibn Ahmed ibn Uthman ibn Ejjub ibn Shahin.

Përktheu: Fatih Ibrahimi

Burimi: "The Perfect Family: Virtues of the Ahl al-Bayt", Khalid Williams.komente

Scroll To Top

Muhamed Asllani - Sëmundjet që i pengojnë besimitMuhamed Asllani - Sëmundjet që i pengojnë besimit

Muhamed Asllani - Sëmundjet që i pengojnë besimit