Adhuroje Zotin tënd derisa të të vij vdekja

Adhurmi ndaj Allahut nuk është i specifikuar në ndonjë muaj të veçantë dhe as në ndonjë kohë të përcaktuar.

Adhuroje Zotin tënd derisa të të vij vdekja

Adhurmi ndaj Allahut nuk është i specifikuar në ndonjë muaj të veçantë dhe as në ndonjë kohë të përcaktuar.

Por, Allahu Madhëruar adhurohet në çdo kohë dhe moment. Siç thotë i Madhëruari: “Adhuroje Zotin tënd derisa të të vij vdekja.”

Disa nga te paret tane -në lidhje me njerëzit që janë aktiv në adhurim gjatë muajit të Ramazanit e në muajt e tjerë largohen nga adhurimi- kanë thënë: “Sa njerëz të këqinjë janë ata, të cilët nuk e njohin (adhurojnë) Allahun vetëm se në Ramazan.”

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote