Buzëqeshja e madhe e fetusit 42 ditësh

Foto e vërtetë nga një fetus i cili ka përfunduar 6 javë (42 ditë), kur i hapen sytë dhe veshët dhe sapo fillon të merr pamjen e një qenie njerëzore. Qelizat e lëkurës dhe të kockave kanë filluar të formësohen ndërsa ka një buzëqeshje e shkëlqyer…

Foto e vërtetë nga një fetus i cili ka përfunduar 6 javë (42 ditë), kur i hapen sytë dhe veshët dhe sapo fillon të merr pamjen e një qenie njerëzore. Qelizat e lëkurës dhe të kockave kanë filluar të formësohen ndërsa ka një buzëqeshje e shkëlqyer…

I Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të), këtë imazh e ka përshkruar para 14 shekujsh me një precizitet të madh.

Muhammedi (paqja qoftë mbi të), ka thënë: “Nëse pika e ujit (sperma) kalon në barkun e nënës 42 netë, Allahu i Plotfuqishëm e dërgon një engjëll që t’ia formon veshët, sytë, lëkurën, mishin dhe kockat.” (Transmetohet nga Imam Muslimi).

Pyetja është, kush e njoftoi të Dërguarin e Allahut (paqja qoftë mbi të) për këtë informatë kaq precize? A nuk është Allahu?!

--------------------

Autor: Abduldaem Al-Kaheel

Përktheu: Lutfi Muaremi

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote