Dua në gjuhën shqipe - Halil Avdulli

Dua në gjuhën shqipe - Halil Avdulli (09.09.09 - e Mërkurë)
Vendi: Xhamia "Gazi Ali Beg", Vushtrri.

Eksluzive në Radio Islame

&hl=en&fs=1&color1=0x006699&color2=0x54abd6">&hl=en&fs=1&color1=0x006699&color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="460" height="365">

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote