Shejh Bin Bazi për Kosovën gjatë luftës

Dijetari i ndjerë i botës Islame, Shejh Bin Bazi i cili ka qenë një nga dijetarët më eminent në fillim shekullin e XXI ka qenë një ndër përkrahësit më të mëdhenjë të myslimanëve të shtypur në botë.

Dijetari i ndjerë i botës Islame, Shejh Bin Bazi i cili ka qenë një nga dijetarët më eminent në fillim shekullin e XXI ka qenë një ndër përkrahësit më të mëdhenjë të myslimanëve të shtypur në botë.

Ai 10 ditë para se të vdiste kishte ligjëruar për Kosovën dhe se çfarë po heqte Kosova nga regjimi serb. Ky është një citat që sillet si dëshmi se ai kishte brengën e Kosovës: “Shejh Bin Bazi rahimehullah, dhjetë ditë para se të vdiste kishte ligjeruar në hytben e Xhumasë për gjendjen e muslimanëve në Kosovë (gjatë luftës), dhe pas hytbes kishte kërkuar që njerëzit të japin lëmoshë për kosovarët.”

Zoti e pastë mëshiru këtë njeri të mirë.

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote