Kush është AKEA

Kush është Organizata Joqeveritare AKEA, organizata të cilën e pezulloj Mnistria e Administratës Publike.

komente

Scroll To Top

Bashkim Bajraktari - Ti shtojmë punët e mira në peshoren e ditës së gjykimitBashkim Bajraktari - Ti shtojmë punët e mira në peshoren e ditës së gjykimit

Bashkim Bajraktari - Ti shtojmë punët e mira në peshoren e ditës së gjykimit