500 vjet ibadet

Shumë kohë më parë jetonte një njeri që bënte shumë ibadet. Ky jetonte në një ishull dhe i kishte bërë ibadet Allahut për 500 vjet me radhë. Allahu i Madhërishëm krijoi për te një burim uji dhe një pemë shege që bënte frutë çdo dite.

Shumë kohë më parë jetonte një njeri që bënte shumë ibadet. Ky jetonte në një ishull dhe i kishte bërë ibadet Allahut për 500 vjet me radhë. Allahu i Madhërishëm krijoi për te një burim uji dhe një pemë shege që bënte frutë çdo dite.

Çdo ditë merrte abdes nga uji i burimit dhe shuante etjen po me këtë ujë , ndërsa kur e merrte uria ngopej duke ngrënë frutin e shegës. Të gjithë pjesën tjetër të kohës e kalonte duke bërë iradet. Ky njeri kërkonte nga Allahu që të jepte shpirt kur ishte në sexhde dhe të qëndronte kështu deri në ditën e Ahiretit. Allahu i Madhërishëm ia plotësoi këtë dëshirë.

Pastaj në Ahiret Allahu i thotë engjëjve:

- Merreni robin Tim dhe futeni në Xhennet me mëshirën Time

Njeriu kundërshtoi dhe tha:

- Unë desha të futesha në Xhennet në këmbim të ibadeteve që kamë bërë.

Allahu u tha engjëjve që të bënin llogarinë e ibadeteve të tij. Kur u bë llogaria, pa se sevapet e ibadeteve që kishte bërë për 500 vjet, nuk mjaftonin as për falënderimin e syve që i kishte falë Allahu. Kur e mësoi këtë bëri teube dhe përsëri kërkoi mëshirën e Allahut.

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote