Se shpejti hapet Qendra e Oksfordit per Studime Islame

Së shpejti do të hapet Qendra e Oksfordit për Studime Islame. Sipas raportimeve të mediave britanike, kjo qendër do të hapet në muajin janar të vitit 2016, pas trembëdhjetë vjet pritje.

Së shpejti do të hapet Qendra e Oksfordit për Studime Islame. Sipas raportimeve të mediave britanike, kjo qendër do të hapet në muajin janar të vitit 2016, pas trembëdhjetë vjet pritje.

Deri tani, është hapur bibloteka e pasuruar me libra dhe dokumemte nga më të ndryshmet, të cilat shërbejnë për studime islame.

Qendra për studime islame do të ketë karakteristika nga mbarë bota islame në mbarë botën, dhe do të shërbej si pikëtakim i konferencave dhe mbledhjeve për mbarë komunitetet myslimane në Britani dhe më gjerë.

Përgatiti: Gerta Vasku

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote