Imri Llugaliu - Rrëfime që udhëzojnë - Kanë urinuar mbi varrin e tij ( VIDEO )

Fondacioni i Rinisë Islame ju prezenton librin: Rrëfime që udhëzojnë. Autorë: Amer Halid, Tekstin e lexoi: Imri Llugaliu, Ilustrimi artistik Arafat Sali.

?fs=1&hl=de_DE&color1=0x234900&color2=0x4e9e00&border=1">?fs=1&hl=de_DE&color1=0x234900&color2=0x4e9e00&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405">

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote