Pse çezmat në gjuhën arabe i quajnë edhe “hanefije”

Njëri nga emërtimet e çezmës në gjuhën arabe është edhe hanefije. Ky emërtim më së shumti mund të dëgjohet në Egjipt dhe Siri.

Njëri nga emërtimet e çezmës në gjuhën arabe është edhe hanefije. Ky emërtim më së shumti mund të dëgjohet në Egjipt dhe Siri.Ky emërtim rrënjët i ka në shekullin e 19 kur në Egjipt çezmat në këtë formë filluan të përhapen në vende publike, xhami dhe në shtëpitë e disa njerëzve të pasur. Për këtë shumë dijetarë, sidomos nga shafijt dhe malikijt i kundërshtuan këto lloje të çezmave, sepse kishin profit nga shitja e ujit, siç mund të shihet edhe sot e kësaj dite në Maroko, ku njerëzit e shesin ujin nëpër rrugë. Disa jurist shkuan deri aty sa thanë se nuk është në rregull të merret abdes nga këto çezme, sepse vinin në pikëpyetje pastërtinë e ujit.Në anën tjetër dijetarët e medhhebit hanefij lejuan këto çezme si dhe përdorimin e ujit nga këto. Dhe nga këtu çezmat filluan të emërtohen edhe hanefije.

/islampress.info/

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote