TIKA do të restaurojë 3 xhami në Maqedoni

Është nënshkruar protokolli me Ministrinë e Kulturës së Maqedonisë për restaurimin e 3 xhamive të periudhës osmane.
Agjencia Turke për Zhvillim dhe Koordinim (TIKA) në Maqedoni do të restaurojë xhamitë që përkujtojnë Osmanlinjtë, si xhaminë Sulltan Murat, xhaminë Alaxha në Shkup dhe xhaminë Saraj Shah.

Është nënshkruar protokolli me Ministrinë e Kulturës së Maqedonisë për restaurimin e 3 xhamive të periudhës osmane.

Agjencia Turke për Zhvillim dhe Koordinim (TIKA) në Maqedoni do të restaurojë xhamitë që përkujtojnë Osmanlinjtë, si xhaminë Sulltan Murat, xhaminë Alaxha në Shkup dhe xhaminë Saraj Shah.

Në një deklaratë me shkrim nga TIKA theksohet se është nënshkruar protokolli me Ministrinë e Kulturës së Maqedonisë për restaurimin e 3 xhamive dhe rregullimin përreth tyre. Restaurimi i këtyre xhamive do të përfundojë brenda 2 viteve.

Në deklaratë gjithashtu është theksuar se xhamia Is’hakije e cila është në përfundim të restaurimit dhe e cila ndodhet në qytetin e Manastirit në Maqedoni do të hapet për besimtarët në muajin e Ramazanit./mesazhi.com

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote