Israja dhe Miraxhi.

Dëgjo për Natën e Israsë dhe të Miraxhit

Dëgjo për Natën e Israsë dhe të Miraxhit

për ngjarjen që me Kuran e përjetshme mbeti

dhe dije që, ku piqet njohja e krijesave me të përtejmen,

këtë kufi kaloi, i vetmi në botë, MuhamediE mori zemërdëlirin

Buraku, vetëtimi,

që hidhte të parat këmbë

sa i mbërrinte shikimiShumë libra janë shkruar

hollësira janë dhënë të asaj ngjarjeje

që nuk ishte e shtrirë shumë në kohë

veçse në një pjesë nateVendi s'do t'i ftohej

koha mbase nuk i vlejti

atë natë do t'i jepej dhe çdo mrekulli tjetër

që i ishte dhënë ndonjë pejgamberiShpejto Burak hapat

ço resulin te mesxhidulaksaja

t'i falë dy rekate e të zgjedhë qumështin

të mbarojë plot kuptim israjaAty do të manifestohet tradita

do të të lidhë siç lidhnin para tij pejgamberia

aty do të vërtetohet e veçanta e tonit ymet

fitreja - natyrshmëriaMbaro isra, nis miraxh,

po pret Ademi, Jahjaja dhe Isai,

Jusufi, Idrisi që u ngrit lart,

Haruni, Musai dhe Ibrahimi, alejhim selamullahiShtatë portat shtatë qiejve

iu hapën nga engjujt rojtarë

në to pa dhe u çmall rend me ata të dërguarit

pastaj bejtulmamurin dhe sidretulmuntehanëKështu nganjëherë i ndodh robit

në tokë t'ia zënë diellin

ndonëse ka të hapshme

portat e qiellitNë miraxh, siç dihet,

në fillim u bënë farz pesëdhjetë namazet,

pastaj u hoqët nëntë hise,

për aq sa edhe na u ngritën krejt sevapetNdjeje lehtësinë

që na u bë Natën e Miraxhit

dhe kujto fjalën e të dërguarit

që namazi është miraxhi i besimtaritAutor:Ilmi Rexhepi

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote